ZAJĘCIA EDUKACYJNE W JĘZYKU POLSKIM

Internetowa Szkoła PL

DARMOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W JĘZYKU POLSKIM

       Rodziców zainteresowanych rozwijaniem dwujęzyczności swoich dzieci zapraszamy na darmowe spotkania online.

      Zajęcia nie są realizacją jakiś programów i odgórnych zaleceń, ale formą motywacji ich uczestników do rozwijania umiejętności mówienia, czytania i pisania w języku polskim oraz kształtowania  tożsamości narodowej poprzez wspólny kontakt z polską historią, literaturą, kulturą i sztuką.

     Zajęcia prowadzi dyplomowany nauczyciel języka polskiego i informatyki z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole podstawowej, gimnazjum i polskich szkołach za granicą.

WAŻNE INFORMACJE

 • Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób, zatem liczba miejsc jest ograniczona.
 • Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku co najmniej 10 lat.
 • Ze względu na specyfikę zajęć, dzieci muszą umieć pisać i czytać ze zrozumieniem w języku polskim.
 • Brak zaangażowania na zajęciach, niewykonywanie poleceń i kłopoty z dyscypliną będą skutkowały  usunięciem z grupy.

Ponieważ podczas zajęć na żywo będziemy korzystać z platformy Google Meet, każdy uczeń musi posiadać własne konto Gmail.

Rodzice też potrzebują takiego konta, jeśli chcieliby się spotykać na konsultacjach.

Uczeń podczas zajęć musi mieć dostęp do własnego komputera i mieć zapewnione odpowiednie warunki nauki (brak „rozpraszaczy”).

 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 • interpretacje głosowe tekstów;
 • bogacenie czynnego zasobu słownictwa;
 • ćwiczenia w ustnym wypowiadaniu się i dyskusji na określony temat;
 • składnia polskich zdań;
 • redagowanie dłuższych form wypowiedzi;
 • analiza i interpretacja wybranych utworów literackich lub ich fragmentów;
 • elementy historii Polski;
 • elementy geografii Polski;
 • ćwiczenia dykcyjne;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z aplikacji internetowych (narzędzia google).

W razie pytań, wątpliwości i uwag, proszę pisać na adres:

internetowa@polish.zone