Polskie korepetycje

Nauczanie indywidualne

STACJONARNIE I ONLINE

Wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele oferują profesjonalne korepetycje dla dzieci w kilku kategoriach na wielu poziomach obejmujących dziedziny takie jak język polski, historia i geografia Polski, technologia informacyjna.

Zajęcia mogą być indywidualne lub dla grup 2-3 osobowych online, w domu klienta lub nauczyciela. Proponujemy lekcje 45-cio oraz 60-minutowe lub ich wielokrotność. Zarówno czas korepetycji i cenę za ich prowadzenie dostosowujemy indywidualnie do potrzeb edukacyjnych i liczby uczniów.

Zajęcia prowadzą:

 • nauczyciel dyplomowany, magister filologii polskiej z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w szkole podstawowej, gimnazjum i polskich szkołach za granicą,
 • nauczyciel dyplomowany, magister informatyki z ponad piętnastoletnim stażem pracy w gimnazjum i polskich szkołach za granicą,
 • nauczycielka nauczania początkowego, magister edukacji wczesnoszkolnej z pięcioletnim stażem pracy w polskiej szkole.

Przykładowe korepetycje:

 • nauka czytania i pisania po polsku;
 • nauka czytania po polsku metodą krakowską dla dzieci od 2 i pół roku;
 • nauka języka polskiego jako obcego (także dla dorosłych);
 • przygotowanie do egzaminu GCSE z języka polskiego;
 • czytanie tekstu ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa czynnego i rozwijanie umiejętności wypowiadania sie w mowie i piśmie;
 • przygotowanie dziecka do powrotu do polskiego systemu edukacyjnego w zakresie języka polskiego, historii i geografii Polski;
 • podstawy tworzenia stron internetowych;
 • podstawy edycji wideo;
 • obsługa edytorów tekstu, tworzenie prezentacji i praca z arkuszem kalkulacyjnym;
 • obsługa aplikacji internetowych;
 • obsługa kont społecznościowych, blogów i wideoblogów.