szkoly i organizacje

Polish Ni Community Network

Naszym celem jest przede wszystkim umacnianie więzi Polonii i Polaków z ojczyzną

Naszym celem jest przede wszystkim umacnianie więzi Polonii i Polaków z ojczyzną, językiem polskim i polską kulturą a także niesienie pomocy poprzez działalność informacyjną i współpracę z lokalnymi organizacjami z zakresu opieki zdrowotnej, szkolnictwa, zatrudnienia, w sprawach mieszkalnych i innych, obrona praw polskiej mniejszości narodowej oraz promowanie kultury polskiej wśród lokalnej społeczności.

Chcesz poinformować o swojej usłudze, organizacji lub przedsięwzięciu?

Zamieść swój wpis

Dołącz